Klaverjassen

Klaverjassen

We spelen een open klaverjascompetitie waarbij aan elke speelronde iedereen kan deelnemen, meedoen aan de competitie is dus niet verplicht. De competitie wordt gespeeld over 8 ronden waarvan een deelnemer er 2 mag missen. Wie aan het eind van de competitie het hoogste gemiddelde over 6 competitieronden gehaald heeft mag zich de winnaar van dat seizoen noemen. Op de laatste datum, speeldatum 9, worden de prijzen van het seizoen uitgedeelt.

Er wordt elke tweede zondag van de maand, van september tot en met mei geklaverjast. Het klaverjassen begint om 16.30 uur. De inleg per speelronde bedraagt € 5,00, dit is inclusief soep en broodjes.

Regels
*Je moet minimaal 6 competitieronden meedoen om in de competitie te blijven.
*We spelen de Amsterdamse variant.
*Je bent verplicht te spelen.
*Roem telt alleen op de tafel niet in de hand.
*Wie verzaakt krijgt zelf 100 punten in mindering, zijn of haar maat behoudt de behaalde punten.
*Aan het eind van de competite wordt het gemniddelde berekend van de 6 hoogst behaalde scores, van wie alle 8 ronden gekaart heeft worden de twee laagste scores niet mee berekend in het gemiddelde.